‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Simbol precrtane kante za otpatke

Simbol precrtane kante za otpatke

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju proizvoda, podseća vas da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno odložiti. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih u reciklažne centre. Informacije o najbližem reciklažnom kontejneru ili centru, potražite od lokalnog nadležnog organa za upravljanje otpadom.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva