‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Podešavanja za dvostruku SIM karticu

Ako imate varijantu sa dve SIM kartice, možete da imate dve SIM kartice u telefonu, na primer, jednu za posao i jednu za ličnu upotrebu.

error_outline

Napomena: Na uređajima koji podržavaju dve SIM kartice, obe utičnice, za SIM1 i SIM2, podržavaju 4G mreže. Međutim, ako su i SIM1 i SIM2 LTE SIM kartice, primarna SIM kartica podržava 4G/3G/2G mrežu, dok sekundarna SIM kartica može da podrži samo 3G/2G. Više informacija o SIM karticama potražite od dobavljača usluga.

Odabiranje SIM kartice koja će se koristiti

Kada, na primer, upućujete poziv, možete da odaberete SIM karticu koju ćete koristiti tako što ćete dodirnuti odgovarajuće dugme SIM 1 ili SIM 2 nakon što izaberete broj.

Telefon prikazuje status mreže za obe SIM kartice odvojeno. Obe SIM kartice su istovremeno dostupne kada se uređaj ne koristi, ali dok je jedna SIM kartica aktivna, kada, na primer, upućujete poziv, druga možda neće biti dostupna.

Upravljanje SIM karticama

Ne želite da vas posao ometa tokom slobodnog vremena? Ili možda imate povoljniju vezu za prenos podataka na jednoj SIM kartici? Možete da odlučite koju SIM karticu želite da koristite.

Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > SIM kartice.

Promena imena SIM kartice

Dodirnite SIM karticu kojoj želite da promenite ime i unesite ime koje želite.

Izbor SIM kartice koja će se koristiti za pozive ili vezu za prenos podataka

U okviru Željena SIM kartica za dodirnite podešavanje koje želite da promenite i izaberite SIM karticu.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(