‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbegle eventualne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja ugrađenih u telo preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

– da uvek drže bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja; – da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima; – da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj; – da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjaju da dolazi do smetnji; – da slede uputstva proizvođača za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(