‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove svog novog telefona.

Vaš telefon

Ovo uputstvo za korisnika važi za sledeće modele: TA-1130, TA-1111, TA-1123 i TA-1131.

  1. Blic
  2. Kamera
  3. Priključak za slušalice
  4. Prednja kamera
  5. Slušalica
  6. Senzor za blizinu
  7. Tasteri za jačinu zvuka
  8. Taster za napajanje/zaključavanje
  9. USB priključak
  10. Zvučnik

Moguće je da se neki od pribora pomenutih u ovom uputstvu za korisnike prodaju zasebno, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke.

Delovi i priključci, magnetizam

Nemojte da priključujete proizvode koji stvaraju izlazni signal pošto tako možete da oštetite uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj može da privlači metalne materijale. Nemojte da ostavljate kreditne kartice ili druge kartice sa magnetnom trakom blizu uređaja na duže vreme jer tako možete da ih oštetite.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(