‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Medicinski uređaji

Rad radio-predajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od uticaja spoljašnjih radio-talasa.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(