‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Uključivanje i podešavanje telefona

Kada prvi put uključite telefon, on vam daje uputstva kako da podesite mrežne veze i podešavanja telefona.

Uključivanje telefona

  1. Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite taster za napajanje sve dok telefon ne počne da vibrira.
  2. Kada se telefon uključi, odaberite jezik i region.
  3. Sledite uputstva prikazana na telefonu.

Prenos podataka sa prethodnog telefona

Podatke sa starog telefona možete da prenesete na novi koristeći Google nalog.

Da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa starog telefona na Google nalog, pogledajte uputstvo za korisnike starog telefona.

  1. Dodirnite Podešavanja > Nalozi > Dodaj nalog > Google.
  2. Izaberite koje podatke želite da vratite na novom telefonu. Sinhronizacija se pokreće automatski kada se telefon poveže na internet.

Vraćanje podešavanja aplikacija sa prethodnog Android telefona

Ako je vaš prethodni telefon AndroidTMna kojem je omogućena izrada rezervne kopije na Google nalogu, možete da vratite podešavanja aplikacije i lozinke za Wi-Fi mreže.

  1. Dodirnite Podešavanja > Sistem > Rezervna kopija.
  2. Prebacite Napravi rezervnu kopiju na Google disku na Uključeno.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(