‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći saveti će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

– Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve druge vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. – Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. – Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju. – Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da se uređaj ošteti. – Ne otvarajte uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika. – Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji. – Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj. – Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površina uređaja. – Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ugrozi pravilan rad uređaja. – Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja. – Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. U pitanju je normalna pojava u većini slučajeva. Radi sprečavanja pregrevanja, uređaj može da automatski uspori rad sistema, zatvori aplikacije, obustavi punjenje, i da se po potrebi sam od sebe isključi. Ako uređaj ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva