‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Motorna vozila

Radio-signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme. Samo ovlašćeno osoblje može da instalira uređaj u vozilu. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte da prevozite i držite zapaljive ili eksplozivne materije u istom delu vozila u kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i pribori. Nemojte da postavljate uređaj ili pribor u zonu otvaranja vazdušnog jastuka.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva