‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Pristupni kodovi

Saznajte za šta služe različiti kodovi na telefonu.

PIN ili PIN2 kod

PIN ili PIN2 kodovi imaju od 4 do 8 cifara.

Ovi kodovi štite SIM karticu od neovlašćene upotrebe ili su neophodni za pristup nekim funkcijama. Možete da podesite da telefon traži PIN kod kada ga uključujete.

Ako zaboravite kodove ili ako ih kartica ne podržava, kontaktirajte dobavljača mrežnih usluga.

Ako ukucate kod netačno 3 puta zaredom, moraćete da deblokirate kod pomoću PUK ili PUK2 koda.

PUK ili PUK2 kodovi

PUK ili PUK2 kodovi su neophodni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda.

Ako niste dobili ove kodove uz SIM karticu, kontaktirajte dobavljača mrežnih usluga.

Kod za zaključavanje

Poznat je i kao bezbednosni kod ili lozinka.

Kod za zaključavanje vam pomaže da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe. Možete da podesite da telefon traži kod za zaključavanje koji budete definisali. Čuvajte kod u tajnosti i na bezbednom mestu, zasebno od telefona.

Ako zaboravite kod i telefon je zaključan, moraćete da ga odnesete u servis. Mogu se primeniti dodatni troškovi i svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Obratite se najbližem ovlašćenom servisu za telefon ili prodavcu.

IMEI kod

IMEI kod se koristi za identifikaciju telefona na mreži. Možda ćete morati da ovlašćenom servisu ili prodavcu date ovaj broj.

Da biste prikazali IMEI broj, birajte *#06#.

IMEI kod telefona je odštampan i na telefonu ili na držaču SIM kartice u zavisnosti od modela telefona. Ako telefon ima uklonjivu zadnju masku, možete da pronađete IMEI kod ispod maske.

IMEI kod je vidljiv i na originalnom pakovanju proizvoda.

Lociranje ili zaključavanje telefona

Ako koristite telefon, možda ćete moći da ga pronađete, zaključate ili da obrišete njegove podatke daljinski ako ste prijavljeni na Google nalog. Funkcija Pronalaženje mog uređaja je podrazumevano uključena za telefone povezane sa Google nalogom.

Da biste koristili funkciju Pronalaženje mog uređaja, izgubljeni telefon mora da bude:

– Uključen – Prijavljen na Google nalog – Povezan na vezu za prenos mobilnih podataka ili Wi-Fi – Vidljiv na Google Play – Sa uključenom funkcijom Lokacija – Sa uključenom funkcijom Pronalaženje mog uređaja

Kada se funkcija Pronalaženje mog uređaja poveže sa telefonom, vidite lokaciju telefona i na njemu se pojavljuje obaveštenje.

  1. Otvorite veb-stranicu android.com/find na računaru, tabletu ili telefonu povezanom na internet i prijavite se na Google nalog.
  2. Ako imate više telefona, kliknite na naziv izgubljenog telefona na vrhu ekrana.
  3. Na mapi pogledajte gde se približno nalazi telefon. Lokacija je približna i možda nije tačna.

Ako ne možete da pronađete telefon, funkcija Pronalaženje mog telefona prikazuje njegovu poslednju poznatu lokaciju, ako je dostupna. Da biste zaključali telefon ili obrisali njegove podatke, pratite uputstva na veb-sajtu.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(