‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Pristupačnost

Možete da promenite različita podešavanja da biste lakše koristili telefon.

Povećavanje ili smanjivanje veličine fonta

Želite li veće fontove na telefonu?

  1. Dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
  2. Dodirnite Veličina fonta. Da biste povećali ili smanjili veličinu fonta, prevucite klizač za nivo veličine fonta.

Povećavanje ili smanjivanje veličine prikaza

Želite li da stavke na ekranu načinite manjim ili većim?

  1. Dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
  2. Dodirnite Veličina prikaza i prevucite klizač za nivo veličine prikaza da biste podesili veličinu prikaza.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(