‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Aktiviranje Wi-Fi veze

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i manje skupo od korišćenja veze za prenos podataka preko mobilnog operatera. Ako su dostupni i Wi-Fi i veza za prenos podataka preko mobilnog operatera, telefon koristi Wi-Fi vezu.

Uključivanje Wi-Fi veze

  1. Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Wi-Fi.
  2. Prebacite Wi-Fi na Uključeno.
  3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Wi-Fi veza je aktivna kada se prikaže network_wifi na statusnoj traci na vrhu ekrana.

Važno: Koristite šifrovanje da biste poboljšali zaštitu Wi-Fi veze. Ako koristite šifrovanje, smanjujete rizik od toga da druge osobe pristupe vašim podacima.

thumb_up_alt

Savet: Ako želite da pratite lokacije kada satelitski signali nisu dostupni, na primer kada ste u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada, uključite Wi-Fi da biste poboljšali tačnost pozicioniranja.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(