‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Bluetooth®

Možete bežično da se povežete sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari, slušalice i kompleti za automobile. Možete i da pošaljete fotografije na kompatibilne telefone ili na računar.

Povezivanje na Bluetooth pribor

Možete da povežete telefon sa mnogo korisnih Bluetooth uređaja. Na primer, sa bežičnim slušalicama (prodaju se zasebno), možete da govorite telefonom bez upotrebe ruku – možete da nastavite sa radom, na primer da radite na računaru, tokom poziva. Povezivanje telefona sa Bluetooth uređajem se naziva uparivanje.

 1. Dodirnite Podešavanja > Povezani uređaji > Bluetooth.
 2. Prebacite Bluetooth na Uključeno.
 3. Uverite se da je drugi uređaj uključen. Možda ćete morati da pokrenete proces uparivanja sa drugog uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.
 4. Dodirnite uređaj na listi otkrivenih Bluetooth uređaja da biste uparili telefon i uređaj.
 5. Možda morate da ukucate lozinku. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.

Budući da uređaji s bežičnom Bluetooth tehnologijom komuniciraju upotrebom radio talasa, ne moraju da se nalaze u direktnom vidnom polju. Oni se, međutim, moraju nalaziti na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara, a veza bi mogla biti podložna smetnjama zbog prepreka poput zidova ili drugih elektronskih uređaja.

Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim telefonom kada se Bluetooth uključi. Drugi uređaji mogu da otkriju vaš telefon samo ako je prikaz podešavanja za Bluetooth otvoren.

Nemojte da uparujete sa nepoznatim uređajem niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. Time se štiti telefon od štetnog sadržaja.

Uklanjanje uparivanja

Ako više nemate uređaj sa kojim je vaš telefon uparen, možete da uklonite uparivanje.

 1. Dodirnite Podešavanja > Povezani uređaji > Bluetooth.
 2. Dodirnite settings pored imena uređaja.
 3. Dodirnite ZABORAVI.

Povezivanje sa telefonom prijatelja pomoću Bluetooth-a

Možete da koristite Bluetooth da biste se bežično povezali sa telefonom prijatelja, da biste delili fotografije i još mnogo toga.

 1. Dodirnite Podešavanja > Povezani uređaji > Bluetooth.
 2. Uverite se da je Bluetooth uključen na oba telefona.
 3. Uverite se da su telefoni vidljivi jedan drugom. Morate da budete u prikazu podešavanja za Bluetooth za svoj telefon da biste bili vidljivi drugim telefonima.
 4. Možete da vidite Bluetooth telefone unutar opsega. Dodirnite telefon sa kojim želite da se povežete.
 5. Ako drugi telefon zahteva lozinku, unesite je ili prihvatite lozinku, a zatim dodirnite Upari.

Lozinka se koristi samo kada se prvi put povezujete sa nekim uređajem.

Slanje sadržaja pomoću Bluetooth-a

Kada želite da delite sadržaj sa prijateljem ili da mu šaljete fotografije koje ste snimili, koristite Bluetooth da biste ih slali kompatibilnim uređajima.

Možete istovremeno da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i dalje možete da šaljete stvari na drugi uređaj.

 1. Dodirnite Podešavanja > Povezani uređaji > Bluetooth.
 2. Prebacite Bluetooth na Uključeno.
 3. Idite na sadržaj koji želite da pošaljete i dodirnite share > Bluetooth.
 4. Dodirnite uređaj sa kojim želite da se povežete. Možete da vidite Bluetooth uređaje unutar opsega.
 5. Ako drugi uređaj zahteva lozinku, unesite je. Lozinka, koju možete da sastavite, mora da se ukuca na oba uređaja. Lozinka na nekim uređajima je fiksna. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.

Lokacija primljenih datoteka zavisi od drugog uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(