Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Kalendar

Pratite vreme – saznajte kako da vaše obaveze, zadaci i rasporedi budu ažurirani.

Upravljanje kalendarima

Dodirnite Kalendar > dehaze, a zatim izaberite tip kalendara koji želite da vidite.

Kalendari se dodaju automatski kada dodate neki nalog na svoj telefon. Da biste dodali novi nalog sa kalendarom, u meniju aplikacija dodirnite Podešavanja > Korisnici i nalozi > Dodaj nalog.

Dodavanje događaja

Da biste zapamtili neku obavezu ili neki događaj, dodajte je/ga u kalendar.

  1. U okviru Kalendar, dodirnite add i izaberite tip unosa.
  2. Unesite detalje koje želite i podesite vreme.
  3. Da bi se događaj ponavljao određenim danima, dodirnite Još opcija > Ne ponavlja se i izaberite koliko često događaj treba da se ponavlja.
  4. Da biste izmenili vreme podsetnika, dodirnite vreme podsetnika i izaberite vreme koje vam je potrebno.
thumb_up_alt

Savet: Da biste izmenili događaj, kucnite na događaj i mode_edit, a zatim izmenite detalje.

Brisanje obaveze

  1. Dodirnite događaj.
  2. Dodirnite more_vert > Izbriši.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva