‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Kontrola jačine zvuka

Promena jačine zvuka

Ako imate problema da čujete zvono telefona u bučnom okruženju ili su pozivi preglasni, možete da promenite jačinu zvuka kako vam odgovara tako što ćete koristiti tastere za jačinu zvuka sa bočne strane telefona.

Nemojte da priključujete proizvode koji stvaraju izlazni signal pošto tako možete da oštetite uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Promena jačine zvuka za medije i aplikacije

Pritisnite taster za jačinu zvuka sa bočne strane telefona da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka, dodirnite keyboard_arrow_down i prevucite klizač na traci za jačinu zvuka za medije i aplikacije nalevo ili nadesno.

Isključivanje zvuka telefona

Da biste isključili zvuk telefona, pritisnite i zadržite taster za smanjenje jačine zvuka, a zatim ponovo pritisnite taj taster. Prvim pritiskom podešavate telefon tako da samo vibrira, dok drugim pritiskom isključujete zvuk telefona.

thumb_up_alt

Savet: Ne želite da telefon bude u nečujnom režimu, ali ne možete da odgovorite odmah? Da biste utišali ton zvona dolaznog poziva, pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka. Možete da podesite telefon i tako da utiša zvono kada podignete telefon: dodirnite Podešavanja > Sistem > Pokreti > Utišaj pri podizanju i prebacite na uključeno.

Ako želite da odbijate dolazne pozive tako što ćete okrenuti telefon, dodirnite Podešavanja > Sistem > Pokreti > Okrenite za odbijanje poziva i prebacite na uključeno.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(