‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Autorska prava i druga obaveštenja

Autorska prava i druga obaveštenja

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Više informacija potražite od prodavca ili dobavljača usluga. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima HMD Global, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu HMD Global, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektne štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole HMD Global, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. HMD Global vodi politiku kontinuiranog razvoja. HMD Global zadržava pravo da menja i poboljšava svaki od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite takvu aplikaciju, prihvatate da je ona data „kao što jeste“.

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video zapisa, kao i otpremanje slika i video zapisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Dobavljač usluga može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenog proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

Pojedine funkcije, funkcionalnost i specifikacije proizvoda zavise od mreže i podležu dodatnim opštim odredbama, uslovima i naplati.

Sve su podložne promeni bez prethodne najave.

HMD Global Oy je ekskluzivni izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig korporacije Nokia Corporation.

Na vaše korišćenje uređaja primenjuju se HMD Global smernice za privatnost koje su dostupne na adresi http://www.nokia.com/phones/privacy.

Reč i logotipi Bluetooth u vlasništvu su kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija HMD Global te oznake koristi pod licencom.

Svi ostali žigovi su svojina odgovarajućih vlasnika.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(