‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Simbol precrtane korpe za otpatke

Simbol precrtane korpe za otpatke

Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju, bateriji, dokumentaciji ili na ambalaži proizvoda, podseća vas da svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno da se odlože. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih na reciklažu. Informacije o najbližem reciklažnom kontejneru ili centru, potražite od lokalnog nadležnog organa za upravljanje otpadom.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(