‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Datum i vreme

Pratite vreme – saznajte kako da koristite telefon kao sat, kao i alarm, i kako da vaše obaveze, zadaci i rasporedi budu ažurirani.

Podešavanje datuma i vremena

Dodirnite Podešavanja > Sistem > Datum i vreme.

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Možete da podesite svoj telefon da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga koja možda neće biti dostupna u zavisnosti od oblasti u kojoj se nalazite ili od dobavljača mrežnih usluga.

  1. Dodirnite Podešavanja > Sistem > Datum i vreme.
  2. Prebacite prekidač funkcije Automatski datum i vreme na uključeno.
  3. Prebacite prekidač funkcije Automatska vremenska zona na uključeno.

Promena sata na 24-časovni format

Dodirnite Podešavanja > Sistem > Datum i vreme i uključite funkciju Koristi 24-časovni format.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(