‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Preuzimanje mape

Sačuvajte nove mape na telefonu pre putovanja, tako da možete da ih pretražujete bez internet veze kada putujete.

  1. Dodirnite Mape > menu > Oflajn mape > IZABERITE SOPSTVENU MAPU.
  2. Izaberite oblast na mapi i dodirnite PREUZMI.

Ažuriranje postojeće mape

  1. Dodirnite Mape > menu > Mape van mreže i naziv mape.
  2. Dodirnite AŽURIRAJ.
thumb_up_alt

Savet: Možete takođe da podesite svoj telefon tako da automatski ažurira mape. Dodirnite Mape > menu > Mape van mreže > settings i prebacite prekidač za funkcije Automatsko ažuriranje mapa van mreže i Automatsko preuzimanje mapa van mreže na Uključeno.

Brisanje mape

  1. Dodirnite Mape > dehaze > Mape van mreže i naziv mape.
  2. Dodirnite IZBRIŠI.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(