‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Pronalaženje mesta i obezbeđivanje uputstava

Pronalaženje mesta

Google mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

  1. Dodirnite Mape.
  2. Zapišite ključne reči, kao što su adresa ili naziv mesta, u traku za pretragu.
  3. Izaberite neku stavku iz liste predloženih pogodaka dok pišete ili dodirnite search za pretragu.

Lokacija se prikazuje na mapi. Ako nisu pronađeni rezultati, proverite da li ste tačno napisali reči za pretragu.

Pregledanje trenutne lokacije

Dodirnite Mape > my_location.

Obezbeđivanje uputstava za mesto

Obezbedite uputstva za šetnju, vožnju ili korišćenje javnog prevoza – koristite svoju trenutnu lokaciju ili bilo koje drugo mesto kao početnu tačku.

  1. Dodirnite Mape i unesite odredište u traku za pretragu.
  2. Dodirnite Uputstva. Istaknuta ikona prikazuje prevozno sredstvo, recimo directions_car. Da biste promenili ovaj režim, izaberite nov režim u okviru trake za pretragu.
  3. Ako ne želite da početna tačka bude vaša trenutna lokacija, dodirnite Vaša lokacija i tražite novu početnu tačku.
  4. Dodirnite POKRENI da biste pokrenuli navigaciju.

Ruta se prikazuje na mapi, zajedno sa procenom vremena za koje možete da stignete do odredišta. Da biste videli detaljna uputstva, prevucite sa dna ekrana nagore.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(