‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Za vašu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLJUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike.

OVLAŠĆENI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili popravljaju samo ovlašćene osobe.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je HMD Global Oy odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Ako je uređaj vodootporan, za detaljnije smernice pogledajte njegov IP rejting.

STAKLENI DELOVI

Uređaj i/ili njegov ekran su izrađeni od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja i ne pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Ne koristite uređaj dok ovlašćeno servisno osoblje ne zameni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

Specifična stopa apsorpcije (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava uputstva za RF izlaganje kada se koristi bilo u normalnom položaju uz uho ili kada se nalazi na najmanje 5 mm od tela. Specifične maksimalne SAR vrednosti možete pronaći u odeljku "Informacije o sertifikaciji (SAR)" u ovom korisničkom vodiču. Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com.

Kada koristite futrolu, nosač za kaiš ili drugi vid držača uređaja za rad pri nošenju uz telo, on ne sme da sadrži metal i mora u najmanju ruku da obezbedi gorenavedeno rastojanje od tela. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada glasovni poziv nije u toku.

Did you find this helpful?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva