‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbegle eventualne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja ugrađenih u telo preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

– da uvek drže bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja; – da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima; – da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj; – da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjaju da dolazi do smetnji; – da slede uputstva proizvođača za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(