‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Ubacivanje ili uklanjanje SIM i memorijske kartice

Ubacivanje SIM i memorijske kartice

 1. Otvorite držač SIM-a i memorijske kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u prorezu i zatim izvucite držač.
 2. Postavite nano-SIM i memorijsku karticu na držač tako da njihove kontaktne površine budu okrenute nadole.1
 3. Ako imate drugu SIM karticu, otvorite držač SIM kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u prorezu i zatim izvucite držač.
 4. Okrenite držač naopako i postavite nano-SIM karticu na držač tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nagore.
 5. Okrenite držač nazad.
 6. Uvucite držače nazad u njihove utičnice.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice odobrene za korišćenje sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Uklanjanje SIM i memorijske kartice

 1. Otvorite držač SIM-a i memorijske kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u prorezu i zatim izvucite držač.
 2. Uklonite kartice.
 3. Ako imate drugu SIM karticu, otvorite držač SIM kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u prorezu i zatim izvucite držač.
 4. Uklonite drugu SIM karticu.
 5. Uvucite držače nazad u njihove utičnice.
error_outline

Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu kada je koristi neka aplikacija. Ako to uradite, možete da oštetite memorijsku karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(