‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Pošta

Možete da koristite telefon za čitanje pošte i odgovaranje na nju kada ste u pokretu.

Dodavanje naloga pošte

Kada koristite aplikaciju Gmail prvi put, zatražiće vam se da podesite svoj nalog e-pošte.

 1. Dodirnite Gmail.
 2. Možete da izaberete adresu povezanu sa vašim Google nalogom ili da dodirnete Dodaj e-adresu.
 3. Nakon dodavanja svih naloga, dodirnite ODVEDI ME NA GMAIL.

Brisanje naloga pošte

 1. Dodirnite Podešavanja > Korisnici i nalozi.
 2. Dodirnite nalog koji želite da izbrišete, a zatim i UKLONI NALOG.

Slanje pošte

 1. Dodirnite Gmail.
 2. Dodirnite create.
 3. U okviru Za unesite adresu ili dodirnite more_vert > Dodaj iz Kontakata.
 4. Unesite temu poruke i samu poruku.
 5. Dodirnite send.

Čitanje pošte i odgovaranje na nju

 1. Dodirnite Gmail.
 2. Dodirnite poruku koju želite da pročitate.
 3. Da biste odgovorili na poruku, dodirnite reply ili dodirnite more_vert > Odgovori svima.

Brisanje pošte

 1. Dodirnite Gmail.
 2. Dodirnite poruku koju želite da izbrišete i dodirnite delete.
 3. Da biste izbrisali više poruka, dodirnite krug sa početnim slovom primalaca da biste izabrali poruke i dodirnite delete.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(