‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Obaveštenja

Budite u kontaktu sa onim šta se dešava na vašem telefonu pomoću obaveštenja.

Korišćenje table obaveštenja

Kada primate nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, ikone indikatora se pojavljuju na statusnoj traci na vrhu ekrana. Da biste videli više informacija o obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili prikaz, prevucite prstom nagore na ekranu.

Da biste otvorili tablu obaveštenja, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu obaveštenja, prevucite prstom nagore na ekranu.

Da biste promenili podešavanja obaveštenja neke aplikacije, dodirnite Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja > Obaveštenja > Obaveštenja o aplikaciji i dodirnite naziv te aplikacije da biste otvorili njena podešavanja. Možete da isključite ili uključite obaveštenja za svaku pojedinačnu aplikaciju. Da biste videli aplikacije kojima nije dozvoljeno da šalju obaveštenja, dodirnite Sve aplikacije Aplikacije: isključene.

thumb_up_alt

Savet: Da biste videli tačkice obaveštenja, dodirnite Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja > Obaveštenja i uključite funkciju Omogući tačkice obaveštenja. Na ikoni aplikacije se pojavljuje mala tačkica ako imate obaveštenje koje još niste pregledali. Dodirnite i zadržite ikonu da biste videli dostupne opcije. Možete da dodirnete obaveštenje da biste ga otvorili, ili da ga prevučete prstom da biste ga odbacili.

Korišćenje ikona za brza podešavanja

Da biste aktivirali funkcije, dodirnite ikone za brza podešavanja na tabli obaveštenja. Da biste videli još ikona, prevucite meni nadole.

Da biste prerasporedili ikone, dodirnite mode_edit, dodirnite i zadržite neku ikonu, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(