‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Zaštitite uređaj od štetnog sadržaja

Uređaj može da bude izložen virusima i drugom štetnom sadržaju. Preduzmite sledeće mere opreza:

– Budite oprezni kada otvarate poruke. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar. – Budite oprezni kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete internet ili preuzimate sadržaj. Ne prihvatajte Bluetooth veze izvora kojima ne verujete. – Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora kojima verujete i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu. – Instalirajte antivirusni program i drugi bezbednosni softver na uređaju i bilo kom povezanom računaru. Koristite samo jednu aplikaciju antivirusnog programa. Korišćenje više aplikacija može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara. – Ako pristupate unapred instaliranim obeleživačima i vezama ka internet lokacijama trećih lica, preduzmite odgovarajuće mere opreza. HMD Global ne garantuje niti preuzima odgovornost za takve lokacije.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(