‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Zaštita telefona pomoću otiska prsta

Možete da otključate telefon samo jednim dodirnom prsta. Podesite ID otiska prsta za dodatnu bezbednost.

Dodavanje otiska prsta

  1. Dodirnite Podešavanja > Bezbednost i lokacija > Otisak prsta. Ako niste podesili zaključavanje ekrana na telefonu, dodirnite Podesi zaključavanje ekrana.
  2. Izaberite alternativni metod otključavanja koji želite da koristite za zaključani ekran i pratite uputstva prikazana na telefonu.

Otključavanje telefona pomoću prsta

Postavite registrovani prst na senzor.

Ako postoji greška na senzoru za otisak prsta, a ne možete ni na koji način da koristite alternativne načine prijavljivanja da biste oporavili ili resetovali telefon, moraćete da ga odnesete u servis kod ovlašćenog osoblja. Mogu se primeniti dodatni troškovi i svi lični podaci na telefonu mogu biti izbrisani. Obratite se najbližem servisu za telefon ili prodavcu.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(