‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu

Možete da smanjite troškove za prenos podataka u romingu i smanjite račun za telefon tako što ćete promeniti podešavanja za mobilne podatke. Da biste koristili optimalan metod povezivanja, promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne mreže.

Prenos podataka u romingu znači da koristite telefon za primanje podataka preko mreža koje nisu vlasništvo vašeg dobavljača mrežnih usluga ili im on ne rukovodi. Povezivanje na internet kada ste u romingu, naročito u inostranstvu, može značajno da poveća troškove prenosa podataka.

Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja veze za prenos podataka preko mobilnog operatera. Ako su dostupni i Wi-Fi i veza za prenos podataka preko mobilnog operatera, telefon koristi Wi-Fi vezu.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

  1. Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Wi-Fi.
  2. Uverite se da je Wi-Fi umrežavanje prebačeno na Uključeno.
  3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Zatvaranje veze za prenos podataka preko mobilnog operatera

Prevucite od vrha ekrana nadole, dodirnite network_cell Podaci mobilne mreže i isključite funkciju Podaci mobilne mreže.

thumb_up_alt

Savet: da biste pratili potrošnju podataka, dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Korišćenje podataka.

Zaustavljanje prenosa podataka u romingu

Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Mobilna mreža i isključite funkciju Roming.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(