‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Korišćenje veze za prenos podataka preko mobilnog operatera

Zatvaranje veze za prenos podataka preko mobilnog operatera

Prevucite od vrha ekrana nadole, dodirnite network_cell Podaci mobilne mreže i isključite funkciju Podaci mobilne mreže.

Uključivanje veze za prenos podataka preko mobilnog operatera

Prevucite od vrha ekrana nadole, dodirnite Podaci mobilne mreže i uključite opciju Podaci mobilne mreže.

Korišćenje veze za prenos podataka preko mobilnog operatera u romingu

Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Mobilna mreža i prebacite prekidač funkcije Roming na Uključeno.1

thumb_up_alt

Savet: Da biste pratili potrošnju podataka, dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Korišćenje podataka.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(