‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Korišćenje usluga lociranja

Koristite Mape da biste otkrili gde se nalazite, priložite svoju lokaciju na fotografijama koje snimate. Informacije o lokaciji mogu da se prilože fotografiji ili video zapisu ukoliko vaša lokacija može da se odredi pomoću satelita ili mrežne tehnologije. Ukoliko delite fotografiju ili video zapis koji sadrži informacije o lokaciji, te informacije mogu da se prikažu onima koji gledaju fotografiju ili video zapis. Neke aplikacije mogu da koriste informacije o vašoj lokaciji da bi vam ponudile širok spektar usluga.

Uključivanje usluga lociranja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći satelitski sistem za pozicioniranje, pozicioniranje na osnovu Wi-Fi-ja ili mreže (Cell ID – identifikacija ćelije).

Dostupnost, tačnost i potpunost informacija o lokaciji zavisi od, na primer, vaše lokacije, okruženja i izvora treće strane i te informacije mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda neće biti dostupne, na primer, unutar zgrada ili pod zemljom. Za informacije o privatnosti povezane sa metodama pozicioniranja pogledajte dokument Politika zaštite privatnosti kompanije HMD Global, koji je dostupan na http://www.nokia.com/phones/privacy.

Neki sistemi za satelitsko pozicioniranje mogu da zahtevaju prenos male količine podataka preko mobilne mreže. Ako želite da izbegnete troškove za prenos podataka, na primer kada putujete, možete da isključite vezu za prenos podataka preko mobilnog operatera u podešavanjima telefona.

Wi-Fi pozicioniranje poboljšava tačnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, naročito kada ste u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Ako se nalazite na mestu gde je korišćenje Wi-Fi-ja ograničeno, možete da isključite Wi-Fi u podešavanjima telefona.

Dodirnite Podešavanja > Bezbednost i lokacija i uključite funkciju Lokacija.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(