‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Korišćenje dodirnog ekrana

Važno: Vodite računa da ne izgrebete dodirni ekran. Nikada ne koristite običnu olovku, hemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom ekranu.

Dodirivanje i zadržavanje za prevlačenje stavke

Postavite prst na stavku par sekundi, a zatim ga prevucite preko ekrana.

Prevlačenje

Postavite prst na ekran i prevucite ga u željenom pravcu.

Listanje duge liste ili menija

Prevlačite prstom brzo pokretom brzog prevlačenja nagore ili nadole po ekranu i podignite prst. Da biste zaustavili listanje, dodirnite ekran.

Uvećanje ili umanjenje

Postavite dva prsta na neku stavku, kao što je mapa, fotografija ili veb stranica i prevucite razdvojenim ili skupljenim prstima.

Zaključavanje orijentacije ekrana

Ekran se automatski rotira kada okrenete telefon za 90 stepeni.

Da biste zaključali ekran u uspravnom režimu, prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i dodirnite opciju Automatsko rotiranje da biste je prebacili na Uspravno.

Korišćenje navigacionih tastera

Da biste videli koje aplikacije ste otvorili, dodirnite taster za pregled check_box_outline_blank.

Da biste se prebacili na drugu aplikaciju, dodirnite željenu aplikaciju. Da biste zatvorili neku aplikaciju, dodirnite ikonu close pored nje.

Da biste se vratili na prethodni ekran na kom ste bili, dodirnite taster za povratak . Telefon pamti sve aplikacije i veb-sajtove koje ste posetili od kad je poslednji put ekran zaključan.

Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite taster panorama_fish_eye. Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(