‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

VPN

Možda vam je potrebna veza sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) da biste pristupili resursima svoje kompanije, kao što su intranet ili korporativna pošta ili možete da koristite VPN uslugu za lične svrhe.

Kontaktirajte IT administratora svoje kompanije za detalje o svojoj VPN konfiguraciji ili proverite veb-sajt svoje VPN usluge za dodatne informacije.

Korišćenje bezbedne VPN veze

  1. Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > VPN.
  2. Da biste dodali VPN profil, dodirnite add.
  3. Unesite informacije o profilu u skladu sa uputstvima IT administratora kompanije ili VPN usluge.

Izmena VPN profila

  1. Dodirnite settings pored naziva profila.
  2. Promenite informacije po potrebi.

Brisanje VPN profila

  1. Dodirnite settings pored naziva profila.
  2. Dodirnite ZABORAVI VPN.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(