‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Pisanje teksta

Saznajte kako da brzo pišete tekst i efikasno koristite tastaturu telefona.

Korišćenje tastature na ekranu

Pisanje pomoću tastature na ekranu je lako. Možete da koristite tastaturu kada držite telefon u uspravnom ili vodoravnom režimu. Izgled tastature može da se razlikuje u različitim aplikacijama i jezicima.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dodirnite okvir za tekst.

Prebacivanje između velikih i malih karaktera

Dodirnite taster Shift. Da biste uključili režim pisanja velikih slova, dvaput dodirnite taster. Da biste se vratili na normalan režim, ponovo dodirnite taster Shift.

Kucanje broja ili specijalnog karaktera

Dodirnite numeričke tastere i tastere sa simbolima. Sa nekim tasterima sa specijalnim simbolima se pojavljuje još simbola. Da biste videli još simbola, dodirnite i zadržite simbol ili specijalni karakter.

Ubacivanje japanskih emotikona

Dodirnite taster sa japanskim emotikonom i izaberite emotikon.

Kopiranje ili nalepljivanje teksta

Dodirnite i zadržite reč, prevucite označivače pre i posle reči da biste istakli odeljak koji želite da kopirate i dodirnite KOPIRAJ. Da biste nalepili tekst, dodirnite mesto na koje želite da nalepite tekst i izaberite NALEPI.

Dodavanje dijakritičkog znaka karakteru

Dodirnite i zadržite karakter, a zatim dodirnite dijakritički znak ili naglašeni karakter, ako tastatura to podržava.

Brisanje karaktera

Dodirnite taster za brisanje.

Pomeranje kursora

Da biste izmenili reč koju ste upravo napisali, dodirnite je i prevucite kursor na mesto koje želite.

Korišćenje predlaganja reči tastature

Telefon predlaže reči dok ih pišete da biste brže i tačnije pisali. Predlaganje reči možda neće biti dostupno na svim jezicima.

Kada počnete da pišete reč, telefon predlaže moguće reči. Kada se reč koju želite prikaže na traci predloga, izaberite je. Da biste videli još predloga, dodirnite i zadržite taj predlog.

thumb_up_alt

Savet: Ako je predložena reč podebljana, telefon je automatski koristi umesto reči koju pišete. Ako je reč pogrešna, dodirnite je i zadržite da biste videli još nekoliko predloga.

Ako ne želite da vam tastatura predlaže reči dok kucate, isključite ispravke teksta. Dodirnite Podešavanja > Sistem > Jezici i unos > Virtuelna tastatura. Izaberite tastaturu koju obično koristite. Dodirnite Ispravka teksta i isključite metode ispravke teksta koje ne želite da koristite.

Ispravljanje reči

Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je da biste videli predloge za njeno ispravljanje.

Isključivanje provere pravopisa

Dodirnite Podešavanja > Sistem > Jezici i unos > Napredno > Provera pravopisa i prebacite prekidač funkcije Provera pravopisa na Isključeno.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(