Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

imei-checker

Početna strana za podršku

Teme podrške

Pronađite svoju garanciju

Da biste proverili da li je garancija važeća, unesite IMEI kod vašeg uređaja.
Gde mogu da pronađem IMEI kod?

Android telefoni Da biste pronašli IMEI kod na svom telefonu, idite na Podešavanja > O telefonu > Status > IMEI informacije. Ako vaš telefon ima dva IMEI koda, unesite IMEI1.

Klasični telefoni Da biste pronašli IMEI kod na svom telefonu, unesite *#06# pomoću tastature kada se otvori glavni ekran.