‌‌

Mogu li da uklonim zadnji poklopac ili bateriju iz mog telefona Nokia 3?

Zadnji poklopac telefona Nokia 3 ne može da se ukloni. Osim toga, Nokia 3 ima internu punjivu bateriju koja ne može da se ukloni. Ne pokušavajte da uklonite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Da biste zamenili bateriju, odnesite uređaj do najbližeg ovlašćenog servisa.