‌‌

Kako mogu da opsečem fotografiju i izvršim druga uređivanja u aplikaciji Kamera?

Kako biste izvršili osnovna uređivanja iz aplikacije Kamera, otvorite nedavno napravljene fotografije i dodirnite dugme za uređivanje.