‌‌

Kako mogu da omogućim ili onemogućim automatsku ispravku?

Idite na Postavke > Sistem > Jezici i unos > Virtuelna tastatura > „Gboard“ > Ispravka teksta.