‌‌

Kako mogu ponovo da pokrenem telefon?

Pritisnite i malo zadržite dugme za uključivanje/isključivanje. Pojaviće se opcije Isključivanje i Ponovo pokreni.