‌‌

Kako mogu da uključim prikaz procenta napunjenosti baterije u traci zadataka?

Idite na Postavke > Baterija. Pored procenta napunjenosti baterije, pritisnite klizač da biste uključili ovu funkciju.