‌‌

Kako da promenim jačinu zvuka za melodije, medijski sadržaj i alarme?

Pritisnite taster za jačinu zvuka sa strane telefona da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka. Zatim dodirnite taster sa strelicom nadole, i podesite klizač na željenu jačinu zvuka.