‌‌

Kako da premestim aplikacije na SD karticu?

Ako ste podesili SD karticu kao interno skladište, možete da premestite neke aplikacije na nju. Ovo oslobađa prostor za aplikacije koje ne mogu da se premeste na karticu.

Napomena: ne mogu sve aplikacije da se premeste na SD karticu.