‌‌

Kako da prenosim datoteke između računara i telefona?

Kada je telefon uključen, priključite ga na računar koristeći USB kabl. Na računaru idite na Moj računar ili Ovaj računar i otvorite uređaj da biste započeli prenos datoteka.