‌‌

Kako da isključim vibraciju prilikom dodira funkcijskih tastera?

Idite na Postavke > Zvuk > Napredno > Vibriranje na dodir