‌‌

Kako da koristim funkciju „Pronađi moj uređaj“?

Ako izgubite telefon, možete ga pronaći, zaključati ili sa njega izbrisati podatke daljinskim putem, ako ste se prijavili na Google nalog. Opcija „Pronađi moj uređaj“ standardno je uključena za telefone prijavljene na Google nalog.