‌‌

Koristite podeljeni ekran: podignite rad sa više programa istovremeno na sledeći nivo

Dodirnite kockasto dugme da biste pregledali aplikacije koje ste otvorili. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na polovinu ekrana.