‌‌

Šta je „Google Lens“?

[„Google Lens“ vam omogućava da se povežete sa svetom preko telefona na novi način. „Google Lens“ se integriše sa „Google Assistant“ i omogućava vam da pregledate objekte i mesta preko vaše kamere. Imajte na umu da će „Google Lens“ raditi na bilo kom uređaju sa najnovijom verzijom „Google Photos“. Trenutno se „Google Lens“ može koristiti samo ako je jezik uređaja podešen na engleski.