‌‌

Šta je režim rada „Live Bokeh“?

Ako vaš telefon podržava „Live Bokeh“, možete da podesite fokus pre i nakon što snimite fotografiju.