Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Account Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard Klarna

HMD Globals försäljningsvillkor för EU

‌‌

HMD Globals försäljningsvillkor för EU

Effective date: 27 January 2021

Godkännande

HMD Globals försäljningsvillkor för EU, tillsammans med dokumenten som häri hänvisas till (”Villkor”) reglerar försäljning och köp av produkter (”Produkter”) via vår webbplats https://www.nokia.com/phones (”Webbplats”) när de godkänns av dig i samband med ditt köp. Dessa Villkor gäller inte för försäljning och köp av tjänster eller försäkringar via vår Webbplats.

Webbplatsen drivs av HMD Global Oy, ett företag som är inregistrerat i Finland med säte Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland med organisationsnummer 2724044-2 (”HMD Global”, ”vi”, ”oss”).

Läs igenom dessa Villkor noga och försäkra dig om att du förstår dem innan du beställer via vår Webbplats. Genom att beställa via vår Webbplats godkänner du dessa Villkor utan förbehåll. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa Villkor får du inte beställa Produkter från vår Webbplats. Dessa Villkor påverkar eller begränsar inte de lagstadgade rättigheter du har som kund som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lagar.

Beställa via vår Webbplats

Genom att beställa via vår Webbplats erbjuder du dig att köpa Produkten/Produkterna i din beställning av oss. Beställningar görs via vår Webbplats genom att lägga de Produkter man vill ha i kundvagnen. När du har lagt Produkter i din kundvagn kan du gå vidare till kassan.

När vi tagit emot din beställning skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet. Observera att e-postbekräftelsen endast bekräftar att vi har tagit emot din beställning, och den innebär inte ett formellt godkännande av din beställning. Alla beställningar som görs via vår Webbplats kräver vårt godkännande. HMD Global fattar beslut om att godkänna din beställning efter eget gottfinnande. Alla Produkter, priser och beskrivningar som anges på vår Webbplats gäller i mån av tillgänglighet och utgör inte ett erbjudande från oss. HMD Global förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller revidera alla Produkter, priser och beskrivningar som anges på vår Webbplats när som helst innan vi godkänner din beställning.

När din beställning har behandlats och förberetts för leverans får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har godkänt beställningen. E-postmeddelandet innehåller också leveransuppgifter för din beställning. Vårt godkännande av din beställning gäller från det att vi skickar godkännandet till dig via e-post.

Även om vi eftersträvar att Produkterna som visas på vår Webbplats alltid ska vara tillgängliga kan vi inte garantera att alla Produkter finns i lager eller att de är omedelbart tillgängliga när du gör din beställning. Vi kan neka din beställning om vi inte har möjlighet att behandla eller fullfölja den. Om din beställning nekas återbetalar vi alla belopp som vi har tagit emot från dig för sådana Produkter.

Tjänster från tredje part

HMD Global återförsäljer tjänster som tillhandahålls av tredje part. Ditt köp av sådana tjänster från tredje part kan lyda under separata villkor som tredje part kräver att du godkänner innan du köper tjänsten.

Behörighet

För att göra en beställning via vår Webbplats måste du uppfylla följande kriterier:

  • du är minst 18 år gammal
  • du är juridiskt behörig att ingå bindande avtal
  • du förser oss med information som är korrekt och tillräcklig för att vi ska kunna fullfölja din beställning och
  • du köper inte Produkter för att sälja dem vidare.

Priser

Försäljningspriserna för våra Produkter anges på vår Webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser eller korrigera prissättningsfel, som trots att vi gör vårt yttersta för att säkerställa att priser och annan information på vår Webbplats stämmer kan uppstå. Våra försäljningspriser anges exklusive leveranskostnader.

Beställningar som redan har godkänts av oss påverkas inte av eventuella prisändringar. Om vi upptäcker ett prissättningsfel meddelar vi dig om detta så att du kan ta ställning till om du vill fortsätta transaktionen med det korrigerade priset eller avbryta din beställning utan kostnad. Du blir meddelad endast vid uppenbara och materiella prissättningsfel. HMD har under inga omständigheter någon skyldighet att tillhandahålla Produkter till dig till ett pris som var uppenbarligen eller avsevärt lägre än det rådande marknadspriset för de Produkter som du beställde.

Försäljningspriserna som anges på vår Webbplats är inklusive moms (i förekommande fall).

Betalningar

Vi godkänner de betalningsmetoder som visas i kassan på vår webbplats. Du kan välja att betala med ett kredit- eller betalkort eller med ett av finansieringsalternativen som är tillgängliga i ditt land. När du har lagt din beställning kan du inte ändra den betalningsmetod som du har valt.

Om du betalar med kredit- eller betalkort måste du ange kortuppgifterna i kassan på vår Webbplats. Betalningar med kredit- eller betalkort debiteras när vi har godkänt din beställning. För att säkerställa att ditt kort inte används utan ditt samtycke kommer vi att validera de personuppgifter som du har lämnat under beställningsförloppet mot de uppgifter som har registrerats om dig i tredje parts databaser. Genom att godkänna dessa Villkor godkänner du att sådana kontroller utförs.

Leverans

Beställningar kan endast godkännas, och Produkter endast levereras, till adresser inom ditt hemland i EU, exklusive utomeuropeiska territorier.

Leveranstiderna är endast uppskattningar och kan komma att ändras till följd av förseningar hos tillverkaren eller andra omständigheter som vi inte råder över. Om det uppstår stora förseningar med din leverans meddelar vi dig separat.

Produkterna levereras till den leveransadress som du har angett i din beställning. När du har lagt din beställning kan du inte ändra den adress som Produkterna ska levereras till.

Returpolicy

14 dagars ångerrätt. Du har rätt att returnera Produkter inom 14 dagar från det att du, eller en person som du har utsett, har tagit emot dina Produkter.

Beställningar med flera artiklar. Om du har beställt flera artiklar behöver du inte returnera hela beställningen. När du initierar returen kan du välja vilka artiklar i din beställning som du vill returnera. Du kan endast göra en retur per beställning, så se till att du skickar tillbaka alla artiklar du inte vill ha i en och samma retur. Om du beställde artiklar som ingick i ett paketerbjudande kan du inte skicka tillbaka endast delar av paketerbjudandet. Om du exempelvis beställde en telefon där det följde med ett tillbehör utan extra kostnad, eller till ett lägre pris, så kan du inte bara returnera telefonen – du måste även returnera tillbehöret. Vi förbehåller oss rätten att ta betalt för tillbehör som inte returneras till deras fulla värde.

Defekta produkter. Om du misstänker att Produkter som du har köpt från oss är defekta ska du meddela oss inom 14 dagar enligt instruktionerna här nedan. HMD Global förbehåller sig rätten att inspektera och verifiera alla misstänkta defekter. Om Produkter visar sig vara defekta efter att 14 dagar har gått från det att du tog emot dem ska du kontakta oss omedelbart med hjälp av de kontaktuppgifter som anges här nedan.

Dina skyldigheter. Du måste ta hand om Produkterna medan de är i din besittning. Produkterna måste returneras i gott och oskadat skick och, om så är möjligt, med originalförpackningen. Alla manualer, tillbehör, gratisartiklar och andra komponenter som medföljer Produkten/Produkterna ska returneras i samma förpackning. Om du inte uppfyller dessa skyldigheter kan vi neka till att inspektera din(a) Produkt(er) för de misstänkta defekterna. Vi rekommenderar att du begär ett försändelsekvitto när du skickar Produkter i retur till oss. HMD Global har ingen skyldighet till återbetalning eller byte om den/de Produkt/Produkter som returneras bedöms ha blivit skadade.

HMD Global förbehåller sig rätten att inte acceptera returer vid missbruk, försummelse, fysisk skada, manipulering, normalt slitage eller felaktig justering eller installation efter köp.

Returförlopp. Om du vill returnera dina Produkter ska du kontakta oss inom 30 dagar från det att du har tagit emot Produkten antingen genom Mitt konto eller genom sidan med beställningsbekräftelsen på vår Webbplats. Du kan komma åt både Mitt konto (om ett sådant har skapats) och sidan med beställningsbekräftelsen via e-postbekräftelsen som skickades till dig när din beställning hade förberetts för leverans. Om du har beställt flera Produkter i samma beställning, och Produkterna har levererats separat, kan du meddela oss om din avsikt att returnera Produkterna inom 30 dagar från det datum då du tog emot den sista Produkten.

När vi har tagit emot din begäran om att returnera en eller flera Produkter lämnar vi vidare information om hur du returnerar dina Produkter eller bokar tid för upphämtning.

Vi initierar en återbetalning när vi tagit emot de Produkter som ska returneras. Vi använder samma betalningsmetod för återbetalningen som du använde för att betala för din beställning. Om du har betalat med kredit- eller betalkort skickas återbetalningen till den kortutgivande banken inom sju arbetsdagar från det att vi har tagit emot de returnerade Produkterna. Den faktiska tidpunkten då du får din återbetalning kan variera beroende på vilken bank du har. Det tar normalt 5–7 dagar för återbetalningen att visas på ditt konto.

Det här avsnittet påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Produktgaranti

HMD Global lämnar frivilligt en begränsad tillverkargaranti för våra Produkter. Tillverkargarantin är separat och erbjuds utöver dina rättigheter som beskrivs häri och dina lagstadgade rättigheter som konsument. Detaljer om tillverkargarantin hittar du i dokumenten som medföljer Produkten/Produkterna och på vår Webbplats.

Personuppgifter

Vi följer alla gällande lagar om sekretess- och dataskydd. Vår sekretesspolicy och ytterligare information om sekretess som görs tillgänglig för dig reglerar användningen av dina personuppgifter.

Ansvar

HMD GLOBAL ANSVARAR INTE FÖR SKADOR SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR DINA PRODUKTER, FÖRUTOM OM DENNA BEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG. I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG, FÖRUTOM VID ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV VÅR GROVA FÖRSUMMELSE ELLER VÅRT AVSIKTLIGA TJÄNSTEFEL, SKA HMD GLOBAL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER FÖLJDSKADOR.

Export

Produkterna som du har köpt genom vår Webbplats kan omfattas av exportreglerande lagar och andra regler. Du får inte exportera Produkter som köps genom vår Webbplats om detta är förbjudet enligt exportreglerande lagar.

Meddelanden

Meddelanden och annan kommunikation gällande avtalet mellan oss kan förmedlas till dig via e-post eller via brev som skickas till den postadress som du angav när du gjorde din beställning. Vi kan också publicera meddelanden på vår Webbplats.

Webbplatsens tillgänglighet

Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att Webbplatsen normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, så åtar vi oss inget ansvar om vi inte kan upprätthålla denna nivå av tillgänglighet. Tillgång till vår Webbplats kan tillfälligt stängas av utan föregående meddelande vid systemfel, underhåll eller reparationer, eller av anledningar som står utanför vår kontroll.

Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. HMD Global garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara felfri och säker, eller att den uppfyller dina krav.

Tilldelning och överlåtelse

HMD Global kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till vårt moderbolag, andra dotterbolag eller till andra företag som står under gemensam styrning med HMD Global. HMD Global kan dessutom överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en tredje part i samband med fusion, förvärv, försäljning av tillgångar, enligt lag eller under andra omständigheter.

Force Majeure

HMD Global är inte ansvarigt gentemot dig för förseningar, oförmåga att fullfölja avtal, förluster eller skador som sker till följd av händelser utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, eldsvåda, strejk, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, vatten, arbetsmarknadstvister, krig, nationell nödsituation, terrorism, handling eller underlåtenhet att handla av transportörer eller leverantörer, systemfel, cyberattacker och handling av tillsynsmyndighet eller statlig myndighet.

Inget avstående

Inget avstående från några av dessa bestämmelser och villkor från HMD Global ska anses gälla om det inte har meddelats skriftligt och undertecknats av oss. HMD Globals avstående från åtgärd mot överträdelse av dessa bestämmelser och villkor ska inte tolkas som ett avstående vid eventuella senare överträdelser.

Giltighet

Dessa Villkor ska inte utesluta eller begränsa några av dina obligatoriska rättigheter i ditt hemland som enligt lag inte kan inskränkas. Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig ska övriga bestämmelser inte påverkas, och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som kommer så nära samma resultat och syfte som i dessa Villkor som möjligt. Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor inte är relevanta för ditt köp av Produkter från oss ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av andra bestämmelser i dessa Villkor eller Villkoren som helhet. I händelse av konflikt mellan dessa Villkor och Sekretesspolicyn ska Villkoren ha företräde. Dessa Villkor är ursprungligen skrivna på engelska och den engelskspråkiga versionen har företräde framför alla översättningar.

Ändringar av dessa Villkor

HMD Global kan komma att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande. Du ansvarar för att regelbundet granska Villkoren.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor regleras av Finlands lagar utan hänsyn till lagkonflikter, och eventuella tvister ska avgöras i tingsrätten i Helsingfors, Finland. Du kan också ha en juridisk rättighet att lämna in en tvist relaterad till dessa Villkor till din lokala konsumentombudsman.

Du kan också skicka in ett klagomål via den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR) via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.