Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard Klarna

Site Terms

‌‌

Webbplatsens villkor

Gäller från 14 oktober 2016

Nokia.com/phones drivs av HMD Global Oy (”HMD Global”), den exklusiva licensinnehavaren av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor.

Genom att använda HMD Globals webbsidor godkänner du följande villkor: Om du inte godkänner nedanstående villkor, vänligen observera att du inte tillåts använda webbplatsen.

Innehållet på HMD Globals webbplats är Copyright © HMD Global 2016. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från HMD Global är förbjudet utom i enlighet med nedanstående villkor. HMD Global tillåter att du besöker HMD Global webbplats på din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor endast för personligt bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av HMD Global. Enskilda dokument på våra webbsidor kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Användningen av denna webbplats och innehållet på den tillåts för privat, icke-kommersiellt bruk. Användningen av pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga är tillåten för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på HMD Globals webbsidor tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "som tillgängligt". HMD Global garanterar inte att sidorna på webbplatsen kommer att vara utan avbrott eller felfria. HMD Global förbehåller sig rätten att revidera sidorna eller ta bort tillgången till dem när som helst. INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, UTFÄRDAS VAD GÄLLER TILLGÄNGLIGHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DESSA SIDOR. HMD GLOBAL ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG ELLER SÄRSKILD SKADA ELLER FÖLJDSKADA, UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST, ÄVEN OM HMD GLOBAL HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. HMD GLOBAL ANSVAR SKULLE I SÅDANA FALL VARA BEGRÄNSAT TILL DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER.

För att förenkla tillgängligheten för dig kan HMD Global inkludera länkar till webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part. Genom att länka till en sådan tredjeparts-webbplats, ska du kontrollera och godkänna den webbplatsens regler för användning innan du använder någon sådan plats. Du godkänner också att HMD Global inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser från tredje part. Dessutom innebär en länk till en icke-HMD Global-webbplats inte att HMD Global stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som erbjuds på en sådan tredjepartswebbplats.

Genom att skicka material till någon av våra servrar, exempelvis genom e-post eller via HMD Globals webbsidor, godkänner du att: (a) materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (b) du kommer att använda rimliga ansträngningar för genomsöka och ta bort eventuella virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material skickas, och (c) du äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse oss med det och HMD Global får publicera materialet utan kostnad och/eller inkorporera materialet eller andra företeelser beskrivna i materialet i våra produkter utan ansvar eller skuld (d) du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss angående material som du skickar och du samtycker till att gottgöra oss om en tredje part vidtar åtgärder mot oss med avseende på det material du skickar.

HMD Global granskar inte och kan inte granska innehållet som publicerats av användare på Nokias webbplats och ansvarar inte för sådant innehåll. HMD Global kan när som helst efter eget gottfinnande ta bort innehåll som publicerats av användare.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation och HMD Global har exklusiv licens för varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Andra namn på produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken eller namn på varumärken som tillhör respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats ska inte tolkas som beviljande, utifrån antagande, estoppel-argument eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda märken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Nokia eller tredje part som innehar dessa.

Copyright © HMD Global 2016. Alla rättigheter förbehålles.