Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลการรับรอง (SAR)

อุปกรณ์มือถือนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุ

อุปกรณ์มือถือของคุณเป็นอุปกรณ์ส่งและรับคลื่นวิทยุ แต่ได้รับการออกแบบมาให้ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นความถี่วิทยุ) ไม่เกินค่ากำหนดสากลที่แนะนำโดยองค์กรอิสระด้านวิทยาศาสตร์ (ICNIRP) ข้อแนะนำเหล่านี้มีค่าเผื่อความปลอดภัยที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนไม่ว่ามีอายุหรือสุขภาพเช่นไรจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย กฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุอิงจากค่าดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ซึ่งเป็นการอธิบายปริมาณพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่สะสมในศีรษะหรือร่างกายเมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณ ICNIRP กำหนดขีดจำกัด SAR ของอุปกรณ์มือถือไว้ที่ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม

การทดสอบ SAR ทำโดยให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งการทำงานมาตรฐานซึ่งส่งสัญญาณในระดับสูงสุดที่ได้รับรองและอยู่ในแถบความถี่ทั้งหมด

โปรดดู www.nokia.com/phones/sar สำหรับค่า SAR สูงสุดของอุปกรณ์

อุปกรณ์รุ่นนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุเมื่อใช้งานแนบกับศีรษะปกติหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 5/8 นิ้ว (1.5 เซนติเมตร) เมื่อใช้ซองสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์แบบอื่นๆ เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นอย่างต่ำ

คุณต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพหากต้องการส่งข้อมูลหรือข้อความ การส่งอาจเกิดขึ้นหลังจากมีการเชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำด้านระยะห่างระหว่างเครื่องจนกระทั่งการส่งเสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างการใช้งานทั่วไป ค่า SAR มักต่ำกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้นมาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดสัญญาณรบกวนบนเครือข่าย พลังงานที่ใช้ในการทำงานของโทรศัพท์จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่ในการโทร ยิ่งใช้พลังงานส่งออกต่ำเท่าไหร่ ค่า SAR ก็จะยิ่งต่ำลง

ค่าดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในโทรศัพท์รุ่นต่างๆ และอาจมีมากกว่าค่าเดียว เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนประกอบและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อค่า SAR

ไปที่ www.sar-tick.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจส่งสัญญาณแม้ในขณะที่คุณไม่ได้โทรออก

องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดไม่แสดงให้เห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้อุปกรณ์มือถือ หากคุณต้องการลดการรับคลื่นลง องค์การอนามัยโลกแนะนำให้คุณจำกัดการใช้งานหรือใช้ชุดแฮนด์ฟรีเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ห่างจากศีรษะและร่างกาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำอธิบาย และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปล่อยคลื่น RF โปรดไปยังเว็บไซต์ของ WHO ที่ www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ