Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

เชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว

รายชื่อ

บันทึกและจัดระเบียบหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนและครอบครัว

บันทึกรายชื่อจากประวัติการโทร

 1. ใน โทรศัพท์ ให้แตะ schedule เพื่อดูประวัติการโทร
 2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการบันทึก
 3. เลือกว่าต้องการ สร้างรายชื่อใหม่ หรือ เพิ่มในรายชื่อ
 4. พิมพ์ข้อมูลของรายชื่อแล้วแตะ บันทึก

เพิ่มรายชื่อ

 1. แตะ รายชื่อ > add_circle
 2. กรอกข้อมูล
 3. แตะ บันทึก

แก้ไขรายชื่อ

 1. แตะ รายชื่อ แล้วแตะรายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะ edit
 3. แก้ไขข้อมูล
 4. แตะ บันทึก

ค้นหารายชื่อ

 1. แตะ รายชื่อ
 2. แตะ search

กรองรายการรายชื่อ

แตะ รายชื่อ > menu > settingsการตั้งค่า แตะ เรียงตาม หรือ รูปแบบชื่อ ใต้รายการรายชื่อ

นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

แตะ รายชื่อ > menu > settingsการตั้งค่า > นำเข้า/ส่งออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ